logo_276x30
biplogo2_40

Strona główna

>

Organy spółki

Zarząd WARS S.A.

Artur Kowalczyk – Prezes Zarządu

Monika Jurek-Halesiak – Członek Zarządu

Lidia Chmielewska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza WARS S.A.

Lucyna Roszyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Lisiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Nawrocka – Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Banaszczak – Członek Rady Nadzorczej

Adam Sepczuk – Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Kusion – Członek Rady Nadzorczej